Uczniowie biorący udział w programie Historionauci napisali teksty o obiekatch z lokalnych muzeów. Artykuły zostały wybrane na podstawie:

- zgodność z wytycznymi, które udostępniono w Tece Historionauty - Opracowanie artykułu (zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej)

- wyboru tematu - czy nie powtarza się z artykułami  opublikowanymi na portalu HISTORIA: POSZUKAJ (zespół HISTORIA: POSZUKAJ) 

Po dwóch etapach ocen wybrano 14 tekstów, które zostały udostępnione na portalu HISTORIA: POSZUKAJ 

ARTYKUŁY HISTORIONAUTÓW