A A A

O programie

W programie Historionauci uczniowie szukają przedmiotów muzealnych w lokalnych muzeach, izbach pamięci. W ramach swoich działań opowiadają historię regionu za pomocą wybranych obrazów, dokumentów, zdjęć, rzeczy codziennego użytku.

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.