Kontakt

Koordynator:

Jan Bliźniak

mail  jan.blizniak@ceo.org.pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa