O programie

HISTORIONAUCI

 
program edukacji historycznej realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z
 
Lubimy słuchać historii – jest jeden warunek: muszą być dobrze opowiedziane. W programie HISTORIONAUCI chcemy zachęcić młodych ludzi do poznawania historii poprzez szczegół. Punktem wyjścia jest obiekt muzealny (obraz, grafika, zdjęcie, przedmiot), który pochodzi z okresu 1795-1921 (pierwsza data oznacza trzeci rozbiór Polski, druga - traktat ryski, na mocy którego ustalono wschodnią granicę II Rzeczypospolitej). Zadaniem młodzieży jest opowiedzenie historii tego obiektu w interesujący dla nich (i dla innych) sposób. Następnie ich zadaniem będzie stworzenie własnej narracji o wybranym obiekcie. I tu zaczyna się fascynująca detektywistyczna przygoda: tropienie śladów, szukanie powiązań, zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Uczniowie będą mieli za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie przedmiot i historię, która się z nim wiąże w swojej szkole, miejscowości, etc.
 
Dla kogo: 
Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowe.
              
Czas:
Czas trwania projektu od 12 czerwca  do 10 grudnia 2018.
 
Historionauci, to program edukacji historycznej, który:
  • obejmuje szereg działań realizowanych w klasie, szkole, na terenie miejscowości
  • zakłada kontakt z lokalnymi instytucjami kultury (muzea, izby pamięci)
  • jest realizowany od początku do końca przez konkretną grupę uczniów pod opieką nauczyciela/nauczycielki, kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów: uczniowie wybierają temat, zbierają informacje potrzebne do wykonania projektu, opracowują je, a następnie prezentują innym
  • wykorzystuje metodę projektu.
REALIZACJA PROJEKTU SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ETAPÓW: 
 
Etap I
Wprowadzenie do tematyki programu poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli na podstawie opracowanych i udostępnionych materiałów (scenariusze zajęć, ćwiczenia, artykuły – Teka Historionauty)
 
Etap II
Wizyta uczniów w lokalnym muzeum, miejscu pamięci w celu znalezienia obiektu muzealnego, który pochodzi z lat 1795 - 1921. 
​* w sytuacji, gdy w okolicy nie ma takich placówek, zachęcamy do korzystania ze stron internetowych, gdzie udostępnione są zbiory muzealne online
 
Etap III
Opracowanie wybranego obiektu muzealnego metodami pracy Historionauty 
 
Etap IV
"Ożywienie" wybranego obiektu muzealnego za pomocą nowych technologii i umieszczenie go na specjalnym Padlecie programu  
 
Etap V
Napisanie artykułu o wybranym obiekcie i związanej z nim historii na podstawie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu.
Tekst zostanie umieszczony na stronie: http://www.historiaposzukaj.pl/ w zakładce Działania edukacyjne 
 

Zobacz HARMONOGRAM działań w programie oraz REGULAMIN programu.

 

Więcej o programie Historionauci możesz się dowiedzieć oglądając webinaria

.

 

Aby zgłosić się do programu, prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września 2018 roku.