O programie

HISTORIONAUCI

 
program edukacji historycznej realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 
Lubimy słuchać historii – jest jeden warunek: muszą być dobrze opowiedziane. W programie HISTORIONAUCI chcemy zachęcić młodych ludzi do poznawania historii poprzez szczegół. Punktem wyjścia jest obiekt muzealny (obraz, grafika, zdjęcie, przedmiot), który pochodzi z okresu 1795-1921 (pierwsza data oznacza trzeci rozbiór Polski, druga - traktat ryski, na mocy którego ustalono wschodnią granicę II Rzeczypospolitej). Zadaniem młodzieży jest opowiedzenie historii tego obiektu w interesujący dla nich (i dla innych) sposób. Następnie ich zadaniem będzie stworzenie własnej narracji o wybranym obiekcie. I tu zaczyna się fascynująca detektywistyczna przygoda: tropienie śladów, szukanie powiązań, zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Uczniowie będą mieli za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie przedmiot i historię, która się z nim wiąże w swojej szkole, miejscowości, etc.
 
Program HISTORIONAUCI jest częścią działań edukacyjnych realizowanych przez NIMOZ w ramach portalu HISTORIA:POSZUKAJ
 
Dla kogo: 
Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowe.
              
Czas:
Czas trwania projektu od 12 czerwca  do 10 grudnia 2018.
 
Historioanuci, to program edukacji historycznej, który:
  • obejmuje szereg działań realizowanych w klasie, szkole, na terenie miejscowości
  • zakłada kontakt z lokalnymi instytucjami kultury (muzea, izby pamięci)
  • jest realizowany od początku do końca przez konkretną grupę uczniów pod opieką nauczyciela/nauczycielki, kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów: uczniowie wybierają temat, zbierają informacje potrzebne do wykonania projektu, opracowują je, a następnie prezentują innym
  • wykorzystuje metodę projektu.
REALIZACJA PROJEKTU SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU ETAPÓW: 
 
Etap I
Wprowadzenie do tematyki programu poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli na podstawie opracowanych i udostępnionych materiałów (scenariusze zajęć, ćwiczenia, artykuły – teka Historionauty)
 
Etap II
Wizyta uczniów w lokalnym muzeum, miejscu pamięci w celu znalezienia obiektu muzealnego, który pochodzi z lat 1795 - 1921. 
  • przykłady przedmiotów znajdziesz pod linkiem
  • karty pracy z przedmiotem znajdziesz pod linkiem 
​* w sytuacji, gdy w okolicy nie ma takich placówek, zachęcamy do korzystania ze stron internetowych, gdzie udostępnione są zbiory muzealne online
 
Etap III
Opracowanie wybranego obiektu muzealnego metodami pracy Historionauty 
  • półka z pomysłami 
 
Etap IV
"Ożywienie" wybranego obiektu muzealnego za pomocą nowych technologii i umieszczenie go na specjalnym Padlecie programu  
  • Jak ożywić historię, czyli obiekt muzealny a nowe technologie 
 
Etap V
Napisanie artykułu o wybranym obiekcie i związanej z nim historii na podstawie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu. Tekst zostanie umieszczony na stronie: http://www.historiaposzukaj.pl/
  • Dobre praktyki w przygotowaniu tekstu Historionatuty 
 

Zobacz HARMONOGRAM działań w programie oraz REGULAMIN programu.

 

Aby zgłosić się do programu, prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września 2018 roku.