Rusza nowy program edukacji historycznej CEO

HISTORIONAUCI to nowy program edukacji historycznej Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla szkół podstawowych (VI- VIII), gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Uczniowie szukają śladów przeszłości  w wybranych placówkach muzealnych; zarówno w narodowych jaki i regionalnych.

Strony