Przygotowaliśmy scenariusze trzech lekcji, które pozwalają zapoznać uczniów z problemami, wyzwaniami i sukcesami lat 1918-1939. Zawarte w nich aktywności można wykorzystać zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i online.

Czasie przemian. 1918-1939  uczniowie i uczennice badają ten okres pod kątem ważnych przemian społecznych, technologicznych, prowadzenia biznesu czy organizacji państwa. Scenariusz zawiera cztery segmenty poświęcone różnym zagadnieniom. Propozycje zadań mogą wzbogacić kilka lekcji lub zostać wykorzystane w pracy w grupach.

Bardziej lapidarne ujęcie zawiera scenariusz Nowe wyzwania – Polska po 1918 roku. Ważnym elementem lekcji jest poszukiwanie obiektów muzealnych, które pasują do wybranej tematyki. W przeprowadzeniu zajęć może więc przydać się również Przewodnik po zbiorach online.

Dzięki Pocztówce z Kalisza uczniowie i uczennice dokonają głębszej analizy pojedynczego obiektu. Zbadają, jak w dwudziestoleciu międzywojennym świętowano odzyskanie niepodległości, dowiedzą się, jakie kwestie budziły wówczas kontrowersje i poddadzą refleksji różne przejawy patriotyzmu.

Zachęcamy również do skorzystania z materiałów dydaktycznych o dwudziestoleciu międzywojennym, przygotowanych przez zespół portalu edukacyjnego HISTORIA: POSZUKAJ – projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: