WPROWADZENIE DO EPOKI

Scenariusze zajęć pomogą nakreślić ogólny obraz okresu historycznego, którego dotyczy projekt.

WYBÓR OBIEKTU

Materiały pomogą Wam wybrać przedmiot muzealny. Znajdziecie tam konkretne przykłady. Karta obiektu stanowi praktyczne narzędzie do pracy.

STWORZENIE OPOWIEŚCI

Ćwiczenia z tej części pomogą opracować ciekawą historię wokół wybranego obiektu muzealnego. 

 

 

NAPISANIE ARTYKUŁU

Napisanie artykułu na stronę Historia: Poszukaj to wyzwanie. Proponujemy ćwiczenie do zrobienia na lekcji oraz listę rzeczy, których trzeba pamiętać.

OŻYWIENIE OBIEKTU

Materiały zawierają praktyczne wskazówki i narzędzia do ożywienia obiektu muzealnego za pomocą nowych technologii.  

 

MATERIAŁY DODATKOWE

Scenariusze wprowadzające w pracę z przedmiotem pomogą poruszyć wyobraźnię uczniów i wyposażyć ich w konieczne kompetencje.