ZOSTAŃ HISTORIONAUTĄ I ODKRYWAJ Z NAMI MAŁE WIELKIE HISTORIE!

Nauka historii może być ciekawa - w programie Historionauci zachęcamy uczniów i uczennice do poznawania historii poprzez szczegół i lokalny kontekst.

Punktem wyjścia do opowiedzenia lokalnej historii z okresu 1795-1939 (drogi do niepodległości, odbudowa państwa polskiego) jest przedmiot muzealny (obraz, obiekt, dokument historyczny) pochodzący z miejscowego muzeum, izby pamięci lub odnaleziony w domowym archiwum czy w wirtualnym muzeum.

Uczniowie poznają lokalną historię (np. dzieje klubu sportowego, miejscowego przedsiębiorcy, kina etc.), a następnie opracowują artykuł.

Wybrane artykuły zostaną opublikowanie na portalu Historia: Poszukaj prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, współorganizatora programu.

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych.

Oferowane wsparcie:

  • materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów (Teka Historionauty oraz dodatkowe materiały dotyczące dwudziestolecia międzywojennego)
  • wsparcie ekspertów w wyszukaniu obiektów i muzeów
  • warsztaty wprowadzające dla 15 szkół w Warszawie (uczeń i nauczyciel z każdej szkoły, osobny nabór, liczba miejsc ograniczona)
  • Festiwal Wirtualny dla uczniów
  • możliwość publikacji artykułu uczniowskiego na ogólnopolskim portalu Historia: poszukaj

 

KROKI PRACY HISTORIONAUTY:

KROK 1

Zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczycieli na podstawie materiałów (scenariusze zajęć, ćwiczenia, artykuły – Teka Historionauty). Materiały zostaną uzupełnione o nowe treści.

KROK 2

Wizyta uczniów w lokalnym muzeum, miejscu pamięci w celu znalezienia obiektu muzealnego, który pochodzi z lat 1795 - 1939. 

​* w sytuacji, gdy w okolicy nie ma takich placówek, zachęcamy do korzystania ze stron internetowych, gdzie udostępnione są zbiory muzealne online

KROK 3

Opracowanie wybranego obiektu muzealnego metodami pracy Historionauty 

KROK 4

"Ożywienie" wybranego obiektu muzealnego za pomocą nowych technologii i umieszczenie go na specjalnym padlecie programu.

KROK 5

Napisanie artykułu o wybranym obiekcie i związanej z nim historii na podstawie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji projektu.
Tekst zostanie umieszczony na portalu: http://www.historiaposzukaj.pl/ w zakładce Historionauci
 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

HARMONOGRAM PROGRAMU
 
Rekrutacja szkół do programu

 11 czerwca-30 września 2019                         

Dwudniowe warsztaty dla uczniów i nauczycieli w Warszawie (liczba miejsc ograniczona, 15 szkół, osobny nabór) 9-10 października 2019
Realizacja działań w szkołach

 wrzesień-listopad 2019

Przesłanie artykułów uczniowskich o obiekcie muzealnym

 30 listopada 2019

Wirtualny Festiwal Historionauty

 grudzień 2019

 

Regulamin programu dostępny jest tutaj (link).